Claudia Spies

Credo Fiduciary Services het in 2018 die dienste van Leana Leonard in haar persoonlike hoedanigheid as HR Konsultant gebruik om ons te konsulteer met die opstel van werknemer kontrakte en personeel aangeleenthede. Ons het haar dienste uiters profesioneel ervaar. Sy is kundig op haar gebied, goed voorberei en ons kan haar dienste met vrymoedigheid aanbeveel.